Plan 2012124 - Områderegulering for

Indre Vågen - FELT B - Sandnes Kommune.

 

Planprogram til offentlig ettersyn: