BEFARING

9.juni var Arcasa på befaring for å se noen av de siste prosjektene som er delvis eller helt ferdigstilte. 

ARCASA vant Kilen Brygge i Sandefjord!

Utdrag fra juryen:

"Prosjektet er godt illustrert med enkle og lyse bygningsvolumer og med en tilfredsstillende åpenhet mellom byggene. Utearealer i kombinasjon med et amfi mot vannet gir et positivt bidrag til fellesaktiviteter"