KVÆRNERBYEN FERDIGSTILT

Arcasa har gjennomført Kværnerbyen Terrasse, Kværnerlia og Kværnerbakken, “felt B” i Kværnerbyen, og det er nylig ferdigstilt.
Alle bilder er tatt av Eirik Evjen.