BEFARING

9.juni var Arcasa på befaring for å se noen av de siste prosjektene som er delvis eller helt ferdigstilte.