PARALLELL - BREEAM EXCELLENT

Vårt siste kontorprosjekt, Parallell, har fått sertifisering BREEAM Excellent på prosjekteringsfasen! Gjennomføringsfasen er godt i gang, og ferdigstilling av bygget skjer våren 2020. Det er også en WELL-sertifisering underveis, som et av de første byggene i Norge!

SKANSKA, som vi jobber sammen med på Parallell, er kåret som verdens mest bærekraftige kontorutvikler. Les hele artikkelen i NæringsEiendom, ved å trykke på bildet under.

ARCASA vant konkurranse om ny bydel i Moss!

ARCASA gikk av med seieren i en konkurranse om en ny bydel i Moss, Rabekkgata!

“Høyden Hage” består av åtte semi-åpne og rektangulære kvartaler med boliger. Alle kvartaler har varierende høyder og typologier og er rasjonelt dimensjonert for gi en fleksibilitet som tillater å bytte ut én typologi med en annen. Hjertet i prosjektet er skapt ved å plassere all lavtliggende bebyggelse sentralt på tomten, midt i et levende, grønt og bilfritt uterom.

Høyden Hage. Townhouse, rekkehus, tårnbebyggelse og lavblokkbebyggelse og store grøntområder

De mer private gårdsrommene er tenkt utformet med individuelle preg, for å gi hvert felt en identitet. Det er også lagt opp til en 800 meter lang løpebane, Rabekkløypen, som kan gå gjennom alle de private gårdsrommene og som dimensjoneres som atkomstvei for brann- og redningskjøretøy. Arealer til service ligger ytterst på tomten og mellom byggefeltene, slik at de indre gårdsrommene kan bli fri for sykkelparkering etc. Bebyggelsen er organisert slik at de laveste bygningene ligger inn mot midten av tomten, mens de høyere byggene ligger ut mot kantene, slik at de blågrønne uterommene skal få gode solforhold. Fire tårnhus er plassert langs kanten av området der det er tverrforbindelser som går inn. Hver leilighet har en inntrukket hjørnebalkong. Øverst er det mulighet for større leiligheter med skråtak og store romhøyder, og nederst kan det være aktuelt med fellesfunksjoner. Tårnene kan bygges i massivtre eller være kledd med tre.

Tekst fra juryen:

“ Arcasa har levert et robust konsept for et attraktivt boområde, og anses som det prosjektet som har størst potensial for videre utvikling. Prosjektet gir gode muligheter for en trinnvis utvikling med gode bokvaliteter underveis og en god bolig- og beboersammensetning fra start.”

Alle illustrasjoner: BLÅR

EUFEMIAS HAGE nominert til ÅRETS BYGG i Byggeindustrien!

Eufemias Hage, norges første BREEAM-sertifiserte boligbygg, er nominert som 1 av 5 bygg til prisen Årets Bygg i Byggeindustrien.

Tekst fra nettsiden:

“Etter en lengre prosess har nå juryen kommet frem til de nominerte kandidatene til prisene Årets Bygg og Årets Anlegg 2018. Hvem som stikker av med seieren i de to kategoriene offentliggjøres på Byggegallaen 3. april.”

Les hele artikkelen H E R

1726576865167.jpg

Foto: OSU & Trond Joelson

FLYT. GALLERI OSLO

ARCASA leverte forslaget til nytt Galleri Oslo fredag 1.februar med mottoet FLYT.

Trykk HER eller på bildene over for å se konkurranseforslaget til ARCASA!

Alle illustrasjoner: BLÅR AS

Trykk HER for artikkelen om alle forslagene på AftenpostenARCASA vant konkurranse om nytt kontorbygg i Nydalen!

Gullhaug Torg - et nytt kontorbygg i Nydalen!

aerial ps copy.JPG

Konkurranseforslaget til Arcasa har stor vekt på publikumsvennlig og aktivert førsteetasje. Utadrettede funksjoner som kaffebar, møtesenter, touch down arbeidssteder, stor felles kantine og uformelle møteplasser gjør at bygget skal føles publikumsvennlig, ulikt mange av de eksisterende næringsbyggene i dette området.

Hovedidéen med strukturen er fleksibilitet. Et stort atrium er hjertet i prosjektet, og en god kilde for dagslys. Kontoretasjene oppover i bygget er basert på et grid-system som tillater fleksibel og rasjonell inndeling av forskjellige arbeidssteder, og kan enkelt tilpasse seg leietakeres behov.

AVANTOR er byggherre.

Alle illustrasjoner: BLÅR

GALLERI OSLO

ARCASA arkitekter er blant fem arkitektkontor som er invitert til et parallelloppdrag for å se på mulighetene ved rivning av Galleri Oslo!

Det er A-lab, ARCASA Arkitekter, MAD, Nordic – Office of Architecture og SAAHA som har fått parallelloppdraget for Galleri Oslo

Les hele artikkelen HER

KVÆRNERBYEN FERDIGSTILT

Arcasa har gjennomført Kværnerbyen Terrasse, Kværnerlia og Kværnerbakken, “felt B” i Kværnerbyen, og det er nylig ferdigstilt.
Alle bilder er tatt av Eirik Evjen.

arCup 2018!

ARCASA arrangerte fuusballturnering fredag den 19.januar for arkitektkontorer i Oslo og omegn.

Til sammen 18 lag var påmeldte, og seieren gikk til Arcasas egne Truls og Tore!

IMG_1567.jpg