FLYT. GALLERI OSLO // ARCASA

Fleksibilitet. Lang levetid. Menneskelig skala.

Trygghet. Byøkologi. Kontraster. Sirkulæritet.

Flyt. skal redefinere den mentale og fysiske barrieren som Galleri Oslo har blitt. Bygulvet skal repareres slik at Oslos

gatenett for gående får flyt mellom øst, vest, nord og sør. Det nye Galleri Oslo skal være en destinasjon man har lyst

til å oppholde seg ved, bo i og jobbe på. 5 kommersielle, blågrønne og sosiale soner programmerer bygulvet.

Et høyhus, et punkthus, og to lavere, kvartaler: uavhengig av om Nylandsveien rives eller ikke, om bussterminalen flyttes

ellers blir værende eller om hvorvidt Akerselva åpnes.

 

Perspektiv som viser Arcasa sitt konkurranseforslag for nye Galleri Oslo.

Elveporten med Vaterlandshus og Grønland Gård i bakgrunnen. Sett nedover den oppgraderte Schweigaardsgate.

Elveporten med Vaterlandshus og Grønland Gård i bakgrunnen. Sett nedover den oppgraderte Schweigaardsgate.

Aktivitetsgaten mellom ny bebyggelse og Grønland skal binde sammen de to områdene med variert tilbud for alle aldersgrupper.

Aktivitetsgaten mellom ny bebyggelse og Grønland skal binde sammen de to områdene med variert tilbud for alle aldersgrupper.

Forslaget fungerer med og uten Nylandsbro:

I et scenario der man fremdeles ikke har åpnet akerselven fullstendig, kan man likevel tenke seg Akerselva videreført i form av vannspeil. Det er et stort potensiale for liv under Nylandsbro om denne beholdes. Vårt forslag fungerer uavhengig om broen rives eller blir stående.

FLYT_Annette_Thommessens_plass1.jpg

Grønland Gård

Boligbebyggelse med avtrappende volum. Første etasje med funksjoner som yoga-senter, kaffebar, reisesenter, ungdomsklubb, lounge-områder med uformelle møtesteder, sykkelhotell, galleri, showrooms og selskapslokale til utleie.

FLYT_vaterlandshus.jpg

Vaterlands Hus

Næringsbygg med fokus på fleksibilitet, tilrettelagt for fremtidens arbeidsplass. Inngang til bussterminalen på hjørnet mot Schweigaardsgate. Første etasje inneholder mange publikumsrettede funksjoner som kafé, restaurant, pick-up-point, touch down arbeidssteder, treningssenter, kolonial, grønthandler.

KONSEPT

Bussterminalen foreslås senket under bakken, med en kjøreadkomst via en nedkjøringsrampe som er sentralt plassert i Schweigaardsgate.

Punkthus plasseres i vest, mot Oslo S, kvartalstrukturer plasseres i øst, mot Grønland.

Tverrakser fra Grønland mot Oslo S etableres.

“Fra marka til fjorden”. Vi åpner den blågrønne aksen og aktiverer området med vann og parkelementer.

Elveaktiviteter

Brobyggende aktiviteter langs elven: kajakkpadling, badeplasser, broer, lekeplasser, skateboard-park, vegetasjon, koselige sittegrupper og uformelle møtesteder for hele byen.

Potensiale til byliv med varierte tilbud for alle under Nylandsbro!

Potensiale til byliv med varierte tilbud for alle under Nylandsbro!

Pilen, med Elveporten og Plaza Hotell i bakgrunnen. Sett nedover den oppgraderte Schweigaardsgate.

Pilen, med Elveporten og Plaza Hotell i bakgrunnen. Sett nedover den oppgraderte Schweigaardsgate.